เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นจัดกิจกรรม โดยมี อาจารย์จง แซ่สง อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.546121794196564303 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38819 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43852 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277245 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ