เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดWin Win WAR OTOP Junior

พิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดWin Win WAR OTOP Junior
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดในรายการ Win Win WAR OTOP Junior ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้การบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางของโครงการ ดูแลโรงเรียนในความรับผิดชอบร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจ และจัดทำรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม นำไปถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ จำนวน ๒๖ โรงเรียน ซึ่งคณะได้ส่งผลงานการดำเนินโครงการเข้าประกวดโดยมี ผู้โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเข้ารอบ ๓ โรงเรียน จาก ๒๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รับเงินรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยรับเกียรติจากคณะกรรมการางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง เลขาธิการวุฒิสภา และ ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมงานอาจารย์ผู้กำกับดูแลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดค่าย เล็กจุฬาประชานุสรณ์ โดยมี อาจารย์วันดีศรี สวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย (School Partner) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) โดยมี อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา (School Partner) และทีมงาน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และโรงเรียนศรีบางไทร โดยมี อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (School Partner) และทีมงาน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เมื่อที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.540557074753036245 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 323 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40853 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45886 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279279 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ