เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประจำคระศิลปศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการประจำคระศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง เลขาธิการวุฒิสภา และ ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมประจำคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี และคณะกรรมการจากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารงานและหารือข้อราชการในการบริหารงานและนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.540534031422007251 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39510 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44543 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277936 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ