เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในคาบการเรียนวิชาแนะแนวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/พ (พิเศษ) ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.540365308105546146 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42881 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47914 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281307 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ