เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนะแนวเชิงรุก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ลงพื้นที่แนะแนะแนวเชิงรุก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ ดร.เบญจพร เชื้อผึ้ง อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง อาจารย์เฟื้องลดา ชมชื่น อาจารย์วันวิสาข์ มาสูตร์ และอาจารย์ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.539721334836610229 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 10 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42864 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47897 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281290 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ