เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัวจำลอง

ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัวจำลอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา Tour Business Operation โดย อาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมบริษัททัวร์จำลอง ในระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี ถึง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ในการจัดตั้งบริษัททัวร์จำลอง เรียนรู้ในกระบวนการจัดเส้นทาง และรายการนำเที่ยว ทั้งนี้ ได้เปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจจัดซื้อการนำเที่ยวและเข้าร่วมเดินทาง ทำให้นักศึกษาเกิดรายได้ในการจัดโครงการครั้งนี้ นอกจากนี้หลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น นักศึกษาได้นำรายได้ที่ได้รับจัดซื้อขนมและจัดมุมแบ่งปันของสาขาวิชาการท่องเที่ยวบริการแจกขนมให้กับเพื่อนนักศึกษาของคณะ และจัดซื้อของรางวัลเพื่อให้สาขาวิชาไว้ทำกิจกรรมแนะแนวให้กับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.539714681503942246 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 43 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39456 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44489 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277882 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ