เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ เถรวัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


247 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38869 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43902 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277295 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ