เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มทรสุวรรณภูมิ และบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษา หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผู้ประสานงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี ผู้แทนจากบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) คือ นางสาวนันทิกาญจณ์ บุญญศักดิ์โสดา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และนายชาญวิทย์ เพ็งเจริญ เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา และส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับทางบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ เข้าเยี่ยมพื้นที่จัดการเรียนการสอนของคณะและแนะนำแนวทางการในการเข้าฝึกงานกับบริษัทให้กับนักเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ ๓-๔ อีกด้วย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง smart Language Lounge คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.539697428172334238 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 104 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38858 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43891 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277284 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ