เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023

โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023 จัดขึ้นโดย อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ทองคำนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นโครงการที่เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนานาขาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกชัย มาตุวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาฝรั่งเศส มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้ภาษาฝรั้่งเศสเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิก ๒๐๒๔ ที่จะเกิดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยัง ได้จัดกิจจกรรมการอบรมการทำขนมอบ โดยมี อาจารย์ ดร.เบญจพร เชื้อผึ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรและฝึกปฎิบัติการในการทำขนมให้กับนักศึกษาอีกด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.536541201821290424 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 368 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42797 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47830 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281223 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ