เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ

ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์ อาจารย์จิตราภรณ์ เถรวัตร พร้อมด้วย อาจารย์ผ่องพรรณ สาคะรังค์ อาจารย์ธง คำเกิด อาจารย์ขวัญสุดา วรวิบูล อาจารย์ฐกร อ่วมสถิตย์ อาจารย์เมธัส เมยไธสง และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.536467878495289335 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 399 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40929 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45962 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279355 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ