เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการประสานงาน จาก คุณโสภิดา จารุมณี ผู้จัดการด้านคุณภาพการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร โรงแรม The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok ขอความร่วมคณะส่งนักศึกษาของคณะร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง ในงาน APEC 2022 Thailand ซึ่งทางคณะเห็นว่าการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเพาะบ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาในโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ศูนย์นนทบุรี คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand จำนวน ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.535555811919829288 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 375 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40905 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45938 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279331 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ