เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม แนะแนวการศึกษา

ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม แนะแนวการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์เฟืองลดา ชมชื่น อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.534947155314028284 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38805 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43838 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277231 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ