เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (ระดับคณะ)

โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (ระดับคณะ)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "ระดับหลักสูตร" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม หัวหน้ากลุ่มพื้นฐานการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน “ระดับหลักสูตร” ซึ่งได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ เข้ารับการฟังการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.534918865316857285 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 206 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38960 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43993 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277386 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ