เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ

ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ นำโดย อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ดุจดาว เจริญผล อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.534863091989101306 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 195 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38949 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43982 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277375 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ