เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา ได้รับเชิญจาก โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get Ready for TGAT English” และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่ทำร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=533448855463858&set=a.533448922130518309 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 351 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40881 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45914 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279307 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ