เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร และอาจารย์ปิยะภา ตุวิชรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยมี นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ครูประจำวิชา ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.533386962136714303 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 158 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38912 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43945 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277338 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ