เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ และอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว304 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 4 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42858 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47891 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281284 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ