เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย อาจารย์วาสนา มะลินิน รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานวิชาการและวิจัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ ๙ มทร.๑๑ หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสหกิจศึกษานานาชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่พัก ณ โรงแรม The Ritz Carton ในเครือ Marriott นอกจากนี้ ยังได้สิทธิ์ในการส่งนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการจริงอีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.530128029129274344 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 410 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42839 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47872 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281265 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ