เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร อาจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นเก่าของโรงเรียนอุดมศิลวิทยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.530122052463205351 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 28 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39441 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44474 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277867 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ