เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย

การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ผอ.ปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวย พร้อมคณะกรรมการผู้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียนไทรน้อย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และการประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย หลักสูตร “การท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Services)” ภายใต้การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.528375805971163345 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 56 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39469 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44502 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277895 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ