เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๗ คน นำโดย อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษา พร้อมด้วย อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา อาจารย์ดุจดาว เจริญผล และ อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.528341069307970296 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 109 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38863 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43896 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277289 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ