เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ณ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.528330055975738255 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 275 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40805 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45838 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279231 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ