เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนไทรน้อย

อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร และอาจารย์ปิยะภา ตุวิชรานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ณ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.5283158326438278 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5442 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5783 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ