เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา

ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา
อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์กนกกาญจน์ ปานเปรม อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด นางสาวพรทิพย์ มหิพันธุ์ และตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.525082736300470297 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39424 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44457 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277850 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ