เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นำโดย อาจารย์จรินธรณ์ ศิระเมธินวงศ์ อาจารย์ดุจดาว เจริญผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และนางสุดารัตน์ อ่ำปั้น หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.525075962967814398 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 4 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39417 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44450 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277843 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ