เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา)

ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา)
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นำโดย อาจารย์นัทธี เพชรบุรี อาจารย์ดุจดาว เจริญผล นางสุดารัตน์ อ่ำปั้น ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.524270989714978334 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 208 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43995 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277388 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ