เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.523509189791158235 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 227 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40757 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45790 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279183 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ