เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ถ้วยพระราชทาน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.523505203124890306 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 213 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38967 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44000 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277393 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ