เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี อาจารย์กันตวีร์ เวียงสิมา อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ อาจารย์รามณรงค์ นิลคำแหง อาจารย์เฟื่องลดา ชมชื่น อาจารย์ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง และอาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.522806736528070250 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42903 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47936 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281329 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ