เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ยังได้สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดกระทงสวยงาม ทำให้ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๑” ในการประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณโถง ชั้นล่าง อาคาร ๑๗ เขตเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เอกสารแนบ : cf20221110093350.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.522777166531027281 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 341 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40871 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45904 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279297 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ