เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ยังได้สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดกระทงสวยงาม ทำให้ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๑” ในการประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณโถง ชั้นล่าง อาคาร ๑๗ เขตเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.52277716653102725 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 103 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5007 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5487 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5828 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ