เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.5227661398654639 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5001 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5481 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5822 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ