เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.522766139865463295 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 149 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38903 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43936 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277329 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ