เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม ให้ความรู้และทักษะกระบวนการประกันคุณภาพ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบ้าน ภายใต้ นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายราชมงคล เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.52187681662106219 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 77 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4981 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5461 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5802 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ