เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

นางสาวมลฤดี ทับพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

        2647 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39415 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44448 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277841 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ