เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ป.โท | 1282 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ป.ตรี | 1421 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ป.ตรี | 1344 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน ป.ตรี | 1329 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ป.ตรี | 1318 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ ป.ตรี | 1334 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สาขาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ ป.ตรี | 1348 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 91 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 135 ครั้ง
  • ปีนี้ : 111774 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121507 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ