เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สินสาดเกษียณสุข ประจำปี 2566

                            อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “สินสาดเกษียณสุข ประจำปี 2566” ซึ่งมีอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา สานสัมพันธ์ความรักความผูกพัน สร้างขวัญกำลังใจ และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการของคณะศิลปศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา127 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 13 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39426 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44459 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277852 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ