เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 700 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานวิชาการและวิจัย | 585 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานบริหารและพัฒนาระบบ | 519 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ | 1953 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน | 1993 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 2869 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม | 2541 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาภาษา | 2505 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารภาครัฐ | 1400 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา | 2138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานวิชาการและวิจัย | 1516 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานบริหารและพัฒนาระบบ | 1632 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานคณบดี | 2652 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 235 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40765 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45798 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279191 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ