เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ | 1662 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน | 1677 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 1732 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม | 1809 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาภาษา | 2275 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารภาครัฐ | 1143 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา | 1298 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งานวิชาการและวิจัย | 1306 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งานบริหารและพัฒนาระบบ | 1318 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณบดี | 1856 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 384 ครั้ง
  • ปีนี้ : 159116 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 168849 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ