หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 

ประกาศผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕
 
     
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียด
RUS EASY RUN 2022

รายละเอียด
การประชุมสัญจร คณบดี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ด้านศิลปศาสตร์

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับโล่ขอบคุณ
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รายละเอียด
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 2565

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคารบูรณมงคล

รายละเอียด
นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ นศ.ประสบอัคคีภัย

รายละเอียด
กิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2565

รายละเอียด
โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2564
รายละเอียด
แนะแนวโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และวันอินทราราม

รายละเอียด
กิจกรรมการเสวนา และนำเสนอ Tourism Project Based

รายละเอียด
คณะผู้บริหารเข้าพบ อธิการบดี เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งครบวาระ

รายละเอียด
งานทำบุญเพื่ออุทิศถวายวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕ หลวงพ่อเมี้ยน พุทธสิริ

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

รายละเอียด
โครงการการปรับตัวในภาคธุรกิจบริการเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด ๑๙

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่นำเสนอโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T)

รายละเอียด
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ 2564

รายละเอียด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรักสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัฒกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) รอบที่ ๓ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม ๑)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) รอบที่ ๑ รับตรงทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  

   
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th