หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  ประกาศผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕


 
     
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียด
RUS EASY RUN 2022

รายละเอียด
การประชุมสัญจร คณบดี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ด้านศิลปศาสตร์

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับโล่ขอบคุณ
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รายละเอียด
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 2565

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคารบูรณมงคล

รายละเอียด
นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ นศ.ประสบอัคคีภัย

รายละเอียด
กิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2565

รายละเอียด
โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2564
รายละเอียด
แนะแนวโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และวันอินทราราม

รายละเอียด
กิจกรรมการเสวนา และนำเสนอ Tourism Project Based

รายละเอียด
คณะผู้บริหารเข้าพบ อธิการบดี เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งครบวาระ

รายละเอียด
งานทำบุญเพื่ออุทิศถวายวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕ หลวงพ่อเมี้ยน พุทธสิริ

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

รายละเอียด
โครงการการปรับตัวในภาคธุรกิจบริการเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด ๑๙

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่นำเสนอโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T)

รายละเอียด
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ 2564

รายละเอียด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี ตำแนหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ศูนย์นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี จนท.บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานบัณฑิตศึกษา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าทำงานเพื่อจ้างเหมารายปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทุบรี

  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  
.......
   
 
   
 

 


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th