หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
  
     
  รอบรั้วศิลปศาสตร์  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคารบูรณมงคล

รายละเอียด
นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ นศ.ประสบอัคคีภัย

รายละเอียด
กิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2565

รายละเอียด
โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2564
รายละเอียด
แนะแนวโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และวันอินทราราม

รายละเอียด
กิจกรรมการเสวนา และนำเสนอ Tourism Project Based

รายละเอียด
คณะผู้บริหารเข้าพบ อธิการบดี เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งครบวาระ

รายละเอียด
งานทำบุญเพื่ออุทิศถวายวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕ หลวงพ่อเมี้ยน พุทธสิริ

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

รายละเอียด
โครงการการปรับตัวในภาคธุรกิจบริการเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด ๑๙

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่นำเสนอโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T)

รายละเอียด
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ 2564

รายละเอียด
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ 1/64 ศูนย์นนทบุรี

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาค ศูนย์สุพรรณบุรี

รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาค ศูนย์สุพรรณบุรี

รายละเอียด
  ดูทั้งหมด >>  


วารสารคณะศิลปศาสตร์ทุกฉบับ

       
  Quick Links  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย )

ประกาศคณะศิลปศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๓ อัตรา)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  
  ดูทั้งหมด >>  
   
  ปฎิทินกิจกรรม  
   
       
   
toon60
  Web Link  
     
  เอกสารเผยแพร่  

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2556-2564
   
 
   
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th