เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) | 367 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 417 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย | 361 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนบางปะหัน | 293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา | 312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา | 348 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ ผอ.โรงเรียนไทรน้อย หารือแนวทางการจัดทำห้องเรียนราชมงคล | 355 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 371 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 10/2565 | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ | 432 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล | 322 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน” | 318 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 271 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมอิเว้นท์ | 246 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 78 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20651 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86208 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319601 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ