เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) แนะแนวการศึกษา | 264 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 333 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย | 325 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนปากกราน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนไทรน้อย | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 384 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี | 349 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย | 299 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนบางปะหัน | 200 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ ผอ.โรงเรียนไทรน้อย หารือแนวทางการจัดทำห้องเรียนราชมงคล | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 303 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 10/2565 | 307 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ | 357 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน” | 272 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมอิเว้นท์ | 213 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 114 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 18398 ครั้ง
  • ปีนี้ : 32824 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 266217 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ