เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับ | 322 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ แนะแนวการศึกษา | 361 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนชลประทานวิทยา แนะแนวการศึกษา | 314 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนว ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 | 308 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางบาล แนะแนวการศึกษาต่อ | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แนะแนวศึกษาต่อ | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรีลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสอนแตงวิทยา | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศผลรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดWin Win WAR OTOP Junior | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคระศิลปศาสตร์ | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนะแนวเชิงรุก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 271 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัวจำลอง | 292 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) | 267 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แนะแนวการศึกษา | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | 196 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี แนะแนว | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอยุธยารำลึก ปีที่ 12 | 335 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross cultural 2023 | 490 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนหันคาพิทยาคม ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 349 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand | 338 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนว | 307 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 331 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ | 382 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 316 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 362 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) แนะแนวการศึกษา | 316 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย | 392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 408 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 360 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนปากกราน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 349 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 295 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนไทรน้อย | 334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 440 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 20584 ครั้ง
  • ปีนี้ : 86141 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 319534 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ