เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ทำกิจกรรมแนะการศึกษาต่อ | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในแผนกจัดเลี้ยง งาน APEC 2022 Thailand | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนว | 217 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" แนะแนวการศึกษาต่อ | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี | 276 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) แนะแนวการศึกษา | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ Langkawi Tourism Academy มาเลเซีย | 278 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนอุดมศิลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดทำห้องเรียนราชมงคล-ไทรน้อย | 281 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 240 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนปากกราน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนไทรน้อย | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม แนะแนวการศึกษา | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนบางไทร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี | 321 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาปริญญาโท | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประกวดมารยาทไทย | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนบางปะหัน | 173 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสาคลีวิทยา | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาคณะศิปลศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ ผอ.โรงเรียนไทรน้อย หารือแนวทางการจัดทำห้องเรียนราชมงคล | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 10/2565 | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิทยากรนิเทศ ภายใต้กิจกรรมสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ | 316 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี | 235 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหล้าเรียน” | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมอิเว้นท์ | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5533 ครั้ง
  • ปีนี้ : 218774 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 228507 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ