เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 | 63 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 127 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 82 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุทัย | 121 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี | 85 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฉลองกฐินสามัคคี | 79 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 | 72 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนว | 104 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ | 77 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 107 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการสวมบทบาท (Role Play) | 177 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับ English Funtime Club | 173 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย | 108 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จำลอง “โอบกอดธรรมชาติที่ราชบุรี“ | 168 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 1 | 145 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมนิทรรศการ “วงวารอาหาร” | 101 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรธุรกิจการบิน | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร | 97 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่ 1 | 119 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการเปิดบ้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สุพรรณบุรี | 90 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมคลับทักษะภาษาจีน "กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ทำอาหารไทย)" | 109 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือกับระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัท กู๊ดไทม์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 103 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 7/2566 | 74 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพมัคคุเทศก์ | 104 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท | 72 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณบุรี “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี” | 62 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการเรียน-รู้-ศิลป์แผ่นดิน: จุดประกายฝันนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ | 77 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 83 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 76 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 | 107 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมงานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “รวมพลังอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสุพรรณบุรี” | 103 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนบุรี นำนักศึกษาไปร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ | 65 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมคลับคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 | 123 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการ “พุธพบพระ”(คณะศิลปศาสตร์) | 120 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 104 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 | 76 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบ Mice | 122 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เปิดโลกไมซ์ ทะยานสู่ความสำเร็จ กับ MICE Career Platform | 110 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ออกแนะแนวโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 107 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ | 146 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ | 94 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese in Everyday Use | 138 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติและฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง | 106 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ให้กับบุคคลภายนอก | 120 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี | 75 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการค้นหาดาวจรัสแสงแห่งศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี | 106 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) | 94 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 332 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40862 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45895 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279288 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ