หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ดุจดาว เจริญผล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 ได้ทำคุณงามความดีโดยเก็บกระเป๋าเงินได้และคืนเจ้าของ

รายงานผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมรับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ
บริษัท MAJOR เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง(ข่าววันที่ 9 ก.ค. 2559)
ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาอบรมภาษาในโครงการอบรมภาษาอาเซียน 5 ภาษา สนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร
ผลการเรียนของนักศึกษาในโครงการสอนภาษาอังกฤษ SEPT
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง Admissions คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ‏
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชการ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 6 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์วันสหวิทยาการ
กำหนดเปิดรับข้อเสนองานวิจัยปี59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย(372)
เชิญชวนส่งบทความวิจัย มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย(0422)
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย(0425)
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย(0429)
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการ
เปิดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 10 ปี 2558
บริษัท AP รับสมัครบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่งเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการคณาจารย์และข้าราชการ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2558
ประชุมวิชาการประจำปี 2558 พัฒนาบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 2558
การกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรทางหลวง กระทรวจคมนาคม พ.ศ. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการผึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการน้ำเสียชุมชน
ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2558 ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย
ราคากลางชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับห้องเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับห้องเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ ความเร็ว 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
  
  ดูทั้งหมด >>  
 
 
หมายเหตุ ติดต่อนำขึ้นเว็บได้ที่ E-mail : taomaxmin@hotmail.com ,โทรศัพท์ 086-1334690
ประกาศที่จะนำขึ้นประกอบด้วยประกาศที่ Scan พิมพ์หัวเรื่องของประกาศดังตัวอย่างข้างต้น
คำสั่งที่จะนำขึ้นประกอบด้วย
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th